Wattflex: naar een coöperatieve aggregator

Via het project Wattflex zetten we een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de energiemarkt, de coöperatieve aggregator. Die moet coöperatieve elektriciteitsproductie bundelen om zo een betere positie op de energiemarkt te krijgen voor onze sector.

Wat willen we bereiken?

Er wordt steeds meer stroom opgewekt met zon en wind. Die leveren stroom zolang de zon schijnt en de wind waait, en dat is niet altijd wanneer de vraag groot is. Om te zorgen dat er stroom geleverd wordt op het moment dat er vraag is, wordt het steeds belangrijker om regelbaar, flexibel vermogen aan te bieden. Sterker nog, op termijn is alleen duurzame opwek onvoldoende rendabel, verwachten wij, terwijl er nieuwe manieren van geld verdienen ontstaan via het handelen op de flex- en onbalansmarkt. 

Als coöperatieve sector moeten we daarom voorsorteren op de toekomst waarin flexibiliteit steeds belangrijker wordt.  Via het project Wattflex maken we een blauwdruk voor een coöperatieve aggregator, een partij die opwek van energiecoöperaties (en huishoudens) kan bundelen en aanbieden op deze markten. 

In deze pilot wordt bekende technologie geschikt gemaakt en met nieuw te ontwikkelen software gekoppeld aan batterijen en vervolgens op basis van praktijktesten doorontwikkeld. 

Waarom willen we dat?

  • De meeste coöperatieve opwekprojecten zijn klein ten opzichte van bijvoorbeeld een fabriek of een gascentrale (en individuele thuisbatterijen zeker). Het is dus nodig om ‘assets’ te bundelen om mee te kunnen en mogen doen op de markt.
  • Als sector willen we lokaal opgewekte duurzame energie én flexibiliteit maximaal benutten en in waarde omzetten die ten goede komt aan de lokale energiecollectieven.

Om deze twee doelen te bereiken is dus ook een coöperatieve partij nodig die de coöperatieve assets bundelt.

Wie doen er mee?

Escozon coöperatie is aanvrager, penvoerder en treedt op als Balance Service Provider (handelaar in flexibiliteit), wat Escozon nu ook al doet voor een flexproject bij Endona (lees meer). Een zonnepark van Endona en een zonnedak van Energie Coöperatie Loenen worden gebruikt voor een proef met nieuwe batterijen (ook EC Loenen heeft eerdere ervaring met flex, lees meer). Verder zijn de lokale energiecoöperatie schakel naar de individuele deelnemers (voor thuisbatterijen en elektrische auto’s). Energie Samen zorgt via de expertgroep Flexibiliteit dat de resultaten van het project aansluiten bij de behoeftes van energiecoöperaties en deelt de opgedane kennis. Ook de coöperatieve energiebedrijven Om|nieuwe energie en Energie van Ons zijn betrokken.

Daarnaast zijn diverse bedrijven betrokken, voor technisch advies, batterijen, het aankoppelen van huizen, software-ontwikkeling, biedingsstrategie en algoritmes en onderzoek onder eindgebruikers (download overzicht deelnemers (pdf)). 

RVO heeft een DEI+ subsidie voor het project toegekend.

Het project loopt tot en met november 2023.